Oferta archiwalna

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej teren całej Polski

Oferta archiwalna

1 400,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

inne


ochroniarz Ozorków, kurs Ozorków, szkolenie Ozorków

Po ukończeniu kursu otrzymasz wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony we właściwej terytorialnie Komendzie Wojewódzkiej Policji!Trwa nabór na kurs!Bez egzaminów!Odbycie kursu jest niezbędne do uzyskania POZWOLENIA DO PRACY Z BRONIĄ. W
ramach realizowanego programu kładziemy nacisk w szczególności na
zajęcia praktyczne. Zajęcia teoretyczne poparte są zawsze inscenizacją
realnych zagrożeń na jakie może napotkać się pracownik ochrony w trakcie
realizacji swoich zadań.Po odbyciu kursu będziesz miał prawo do:1. Stosowania środków przymusu bezpośredniego

2. Transportowania wartości pieniężnych

3. Ochrony osób

4. Nadzoru osób nie posiadających uprawnień

5. Sporządzania planu ochrony

6. Ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie

7. Założenia własnej koncesjonowanej agencji ochronyUwaga: Każda osoba posiadająca status bezrobotnego może wnioskować o pokrycie kosztów szkolenia przez swój Urząd Pracy!


Ważne do: 2020.09.06, wyświetleń: 142

nr ogłoszenia: 17881